Liczba długów: 43 969
Łączna wartość długów: 1 059 112 954,71 zł

Dodaj dług