Liczba długów: 43 281
Łączna wartość długów: 1 008 615 170,87 zł

Dodaj dług