Liczba długów: 43 969
Łączna wartość długów: 1 059 112 954,71 zł

Arkadiusz Andrejczyk, Tomasz Prajs ESPANA s.c.

WPIS UŻYTKOWNIK DATA WPISU

Dodaj wpis