Liczba długów: 44 244
Łączna wartość długów: 1 079 603 391,74 zł

Mam dłużnika