Liczba długów: 44 608
Łączna wartość długów: 1 103 409 190,36 zł

Mam dłużnika