Liczba długów: 43 675
Łączna wartość długów: 1 038 647 018,25 zł

Mam dłużnika