Liczba długów: 44 244
Łączna wartość długów: 1 079 603 391,74 zł

Jeśli jesteś naszym klientem, w celu pobrania pliku, wypełnij poniższy formularz. Jeśli nie jesteś naszym klientem, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta w celu nawiązania współpracy.