Liczba długów: 44 608
Łączna wartość długów: 1 103 409 190,36 zł

Postępowanie komornicze

Postępowanie komornicze — jak to wygląda?

Przeprowadzimy Cię przez cały etap postępowania komorniczego we współpracy z naszą kancelarią prawną.

Mając prawomocny tytuł wykonawczy, możemy skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika.

We wniosku wskażemy, jakie składniki majątku komornik ma zająć i w zależności od ilości wskazanych czynności do zajęcia, komornik naliczy opłatę z tego tytułu (tzw. zaliczka komornicza).

Egzekucja komornicza może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Na tym etapie dużo zależy od Twojej współpracy z nami i informowaniu o ewentualnych składnikach majątkowych.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń/napisz do nas