Liczba długów: 44 608
Łączna wartość długów: 1 103 409 190,36 zł

Windykacja na etapie sądowym

Drugi etap — postępowanie sądowe

Przeprowadzimy Cię przez cały etap procesu sądowego we współpracy z naszą kancelarią prawną.

W sytuacji, w której windykacja polubowna nie przyniesie pożądanego skutku, możesz zdecydować się na pójście dalej w procesie odzyskiwania długu i skierowanie sprawy na drogę sądową. Działania z okresu polubownego pozwolą nam na udokumentowanie w sądzie, że możliwości dochodzenia długu na drodze polubownej zostały wyczerpane i nie zachodzi w danym postępowaniu zarzut „przedwczesności procesu”.

Postępowanie sądowe — jak to wygląda?

W momencie zawarcia umowy na postępowanie sądowe windykator rozpocznie proces kompletowania sprawy:          

  1. Otrzymasz od nas pismo przewodnie informujące o tym, jak się przygotować, jakie opłaty wnieść (np. za wpisy) i jakich dokumentów będziemy potrzebowali
  1. Następnie Windykator przekaże sprawę do kancelarii celem przeanalizowania, czy dokumentacja w sprawie jest kompletna, oraz czy sprawa nie ma wątków prawnych uniemożliwiających wniesienie powództwa
  1. Pozew zostanie złożony w sądzie
  1. Przez cały czas trwania procesu sądowego będziemy z Tobą w kontakcie, na bieżąco informując Cię o postępach.

Postępowanie sądowe — ile to kosztuje?

Na koszt podjęcia etapu sądowego składają się dwie opłaty:

  1. Opłata za przeprowadzenie windykacji na etapie sądowym — koszt etapu sądowego jest dostosowany indywidualnie do każdej konkretnej sprawy. Zawsze przed podpisaniem umowy negocjujemy z Tobą stawkę, którą potem akceptujesz. (Z reguły jest to ok 10% wysokości zadłużenia).
  2. Wpis sądowy — zależny od kwoty zadłużenia.